SALAD
Salad with vinaigrette 105 / DĨA (Plate)
Tuna salad 175 / DĨA (Plate)
Seafood salad 210 / DĨA (Plate)
Smoked salmon salad 210 / DĨA (Plate)
Teriyaki salmon salad 270 / DĨA (Plate)
Beef-and-egg salad with vinaigrette 215 / DĨA (Plate)
phone